WestlandHart

< Home

Buurtrestaurant ‘Bij Mekaar’

Buren ontmoeten tijdens het eten van een gezonde maaltijd

Ze heeft al heel wat vriendschappen en zelfs liefdes zien opbloeien de afgelo- pen drie jaar. Dat buurtrestaurant Bij Mekaar zo’n groot succes zou worden had sociaal makelaar Anja Hitsert niet durven dromen. Maan- delijks ontmoeten ruim vijfhon- derd ‘buren’ elkaar tijdens het eten van een gezonde driegangenmaaltijd.

“Samen eten verbindt, er komen waardevolle ontmoetingen tot stand en sociale netwerken worden uitgebreid”, vertelt Anja, die zegt verrast, vereerd en ‘onwaarschijn- lijk’ blij te zijn met de nominatie voor de Loftrompet. Bij Mekaar is een Westlandse formule waarbij buurtgenoten op een ongedwon- gen manier met elkaar in contact kunnen komen tijdens het gebrui- ken van een gezonde maaltijd voor slechts 6,50 euro. Het eerste buurtrestaurant ging in april 2015 open. De  nanciële bijdrage hiervoor kwam van het Innovatie- fonds, een subsidieregeling waarmee de gemeente Westland vernieuwende ideeën op sociaal gebied wilde stimuleren. “Basis is dat vrijwilligers, vanuit de eigen buurt, zich inzetten. Het is echt een restaurant van de buurt, waar je de ene dag aan kan schuiven en de andere dag meehelpt.”

Bij Mekaar telt momenteel twaalf locaties. “Alle kernen zijn voorzien, afgezien van Ter Heijde. In de Ontmoetingskerk in Naaldwijk worden het vaakst maaltijden geserveerd. Daar staan wekelijks de deuren open.”

Bij Mekaar is een samenwerkings- verband van Middin, Patijnenburg, DOEL Westland en Vitis Welzijn. In totaal vormen zo’n 150 vrijwilligers de drijvende kracht achter het concept; mensen van allerlei pluimage. Zo zet een team van een scholieren van ISW Lage Woerd zich in voor het Bij Mekaar-restau- rant in hun schoolgebouw. “De leerlingen lopen feitelijk stage op school.” Daarbij snijdt het mes volgens Hitsert aan meerdere kanten: “Ze leren de  jne kneepjes van het horecavak, ze komen in contact met anderen én mensen uit de buurt zien wat er op de school gebeurt.”
Van boodschappen doen tot koken en opruimen, alles wordt door de leerlingen zelf verzorgd. Charmella en Nina uit klas 3a spreken van een mooie leerervaring. “We waren in het begin best een beetje zenuw- achtig, maar het heeft ons veel zelfvertrouwen gegeven.”

De meiden geven aan dat ze inmiddels een hoop hebben bijgeleerd, bijvoorbeeld in de sociale omgang. “Mensen aankijken tijdens een gesprek, een praatje houden... maar ook praktische dingen zoals het netjes uitserveren van borden.”

Ze krijgen veel energie van hun werk. “Het is echt leuk!”. Dit beamen ook mavo’er Kuba en kok Reginald. “Anderen blij maken is mijn eerste drijfveer”, aldus de keukenmeester van Bij Mekaar De Brug.

Als coördinator van Bij Mekaar in Kwintsheul zorgt Els Barendse ervoor dat alle werkzaamheden rondom het buurtrestaurant aldaar op rolletjes verlopen. “Ik ben het aanspreekpunt van de locatie en voor de vrijwilligers.” De eenvoud. Juist daarin schuilt volgens haar de kracht van Bij Mekaar. “Iedereen kan meedoen!”