WestlandHart

< Home

Hospice Beukenrode

Zonder vrijwilligers geen Hospice Beukenrode. Dat is geen reclamekreet, maar een keihard feit.” Bestuurslid Evert van Malkenhorst windt er geen doekjes om. Hij is dan ook enorm blij met de groep van ruim zeventig enthousiaste (onbezol- digde) krachten, waarvan de jongste 31 lentes telt en de oudste 70 jaar is.

“Alles draait hier om het welzijn van de gasten en hun naasten. Vrijwilligers zijn van wezenlijk belang in de laatste levensfase. Iemand die er is. In alle opzichten”, aldus Van Malkenhorst. “Van kookvrijwilligers tot vrijwilligers van het tuinonderhoud; we hebben ze allemaal nodig om Hospice Beukenrode een comfortabele omgeving te laten zijn.”

De nominatie voor de Loftrompet ziet hij als een groot gebaar van erkenning voor het werk van de vele vrijwilligers. Volgens het bestuurslid komt de voordracht op een ‘uitstekend moment’. “Dit jaar bestaan we vijf jaar en we staan aan de vooravond van een fusie met TerminuZ (vrijwilligersorganisatie voor terminale thuiszorg, red.). De nominatie draagt ook bij aan extra publiciteit hiervoor.”

Hospice Beukenrode is in 2012 geopend aan de Dijkweg 47 in Naaldwijk. Het is een unieke plek voor mensen die de laatste dagen van hun leven niet thuis kunnen doorbrengen. Sinds de opening blijkt het Westlandse ‘bijna-thuis- huis’ duidelijk in een behoefte te voorzien. “Alle vier beschikbare gastenkamers zijn vrijwel doorlopend bezet.”

Hospice Beukenrode staat open voor de inwoners van Westland, Midden Del and en Hoek van Holland met een levensverwach- ting van minder dan drie maanden. Vrijwilligers zijn de draaiende motor die het hospice in beweging houdt. De zorgvrijwilligers zetten zich minimaal één keer per week in een dienst van vier uur in voor de zorg van de gasten. Ze hebben allemaal een introductiecursus gevolgd om zo goed mogelijke zorg te kunnen leveren. De vrijwilligers van Hospice Beukenrode nemen stuk voor stuk hun eigen levenswijsheid mee en zetten die met een warm hart en toewijding om in dienstbaarheid. Zo ook Trudy van der Meer uit Wateringen en Lydia van Santen uit Naaldwijk. Ze helpen bij de persoonlijke verzorging van de gasten, zolang dit geen medische of verpleegkundige handelingen betreft, en bieden een luisterend oor en een wakend oog door er gewoon ‘te zijn’. “Een klein gebaar of geruststellende woorden. Wat dan ook. Het hoeft niet iets groots te zijn.”

Ze weten uit ervaring hoe het is om nauw betrokken te zijn bij een ernstig zieke.Trudy verloor haar twee zusjes aan kanker, Lydia haar man en zoon. Hun eigen ervaringen zetten ze nu in om anderen te steunen. “Juist door de kleine dingen kunnen wij voor de ander het verschil maken.” Dat beaamt Sacha van Dijk. De geboden ondersteuning met warme en respectvolle zorg betekende voor haar verlichting in een moeilijke tijd. “Dankzij de liefdevolle verzorging van de vrijwilligers van Hospice Beukenrode kan ik terug kijken op drie mooie, laatste maanden van het leven van mijn vader. Het  jne was dat alles kon; we hebben hier zelfs de verjaardag van mijn drie jongens nog gevierd.”