WestlandHart

< Home

Vluchtelingenwerk Westland

Ondersteuning bij het opbouwen van een nieuw bestaan

“Ik zocht een uitda- ging en die heb ik nu!”, zegt Lida van der Mark. Al bijna twee jaar is zij als vrijwilliger verbonden aan VluchtelingenWerk Westland. ‘Verantwoordelijk, enerverend en dankbaar bezig zijn in een gezellig team’, zo omschrijft ze haar onbezoldigde functie. “Een nieuwe wereld ging voor me open.”

VluchtelingenWerk Zuidwest-Ne- derland begeleidt en ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen in Zuid-Holland en Zeeland. Een afdeling daarvan is in Westland gevestigd aan de Herenstraat in Naaldwijk. Onder begeleiding van twee professionele beroepskrach- ten staan vrijwilligers jaarlijks zo’n 150 nieuwkomers bij gedurende de eerste periode dat ze hier wonen. Lida van der Mark en Marian van Veldhoven zijn twee van de in totaal 35 toegewijde volontairs. Minimaal twee dagdelen in de week brengt het duo door op het kantoor in het hart van Naaldwijk. De organisatie kent verschillende functies voor vrijwilligers; van vestigingscoaches en coaches, speci ek voor gezinshereniging tot maatschappelijk begeleiders. Lida en Marian behoren tot laatstge- noemde categorie. “Wat wij precies doen? Ons belangrijkste doel is het stimuleren en motiveren tot maatschappelijke zelfredzaamheid van de cliënten.”

De werkzaamheden van het tweetal bestaan onder meer uit: Wegwijs maken van cliënten in en rondom het huis en het leggen van contacten in de buurt; Aanvragen van onder andere verzekeringen en toeslagen; Regelen van huis- en tandarts, onderwijs, energie, internet, openbaar vervoer; Afhandelen van post die cliënten ontvangen naar aanleiding van alle aanvragen; Uitleg geven over instanties, wetten en regelgeving in de Nederlandse samenleving; Ondersteunen van cliënten bij het regelen van sport, vrijetijdsbeste- ding of (vrijwilligers)werk. Volgens Lida en Marian hebben de meeste mensen geen  auw benul wat er allemaal komt kijken bij een nieuwe start.

Ze doen het werk niet alleen om anderen te helpen. “We ontwikke- len onszelf er ook mee. Met zoveel dingen komen we in aanraking. Het is interessant en dankbaar werk om te doen.” Om goed beslagen ten ijs te komen, hebben de vrijwilligers een basiscursus gevolgd. Tijdens het inwerkprogramma hebben ze zich gebogen over vragen als ‘Hoe is de asielprocedure geregeld?’ en ‘Hoe zit het met inburgering?’. “Een belangrijke les die ons is bijge- bracht: ‘Vraag niet naar het verleden, maar heb het over de toekomst’. Omdat mensen in zekere zin afhankelijk van ons zijn, is het verder zaak om op een professionele manier afstand te kunnen bewaken. Gevoel mag niet de overhand krijgen, mensen moeten wat aan ons hebben.”

VluchtelingenWerk Westland heeft tal van projecten (o.a. Samen Eten, het Fietsproject en Training omgaan met geld) uitgerold waarbij vluchtelingen worden gesteund zodat ze volwaardig en duurzaam kunnen deelnemen aan de maatschappij. “Dankzij onze plek op de shortlist voor de Loftrompet komen onze activiteiten onder een vergrootglas te liggen. Zo vereerd en zo dankbaar om genomineerd te zijn, we kunnen het niet geloven!”